News

กบฏฮูทีถอนกำลังจากเมืองโฮเดดาห์

กองกำลังฝ่ายกบฏฮูทีเริ่มถอนกำลังออกจากเมืองท่าโฮเดดาห์ของเยเมนแล้ว ตามข้อตกลงหยุดยิงที่กระทำกับฝ่ายรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

นายโมฮัมเหม็ด อาลี อัล ฮูที หัวหน้าคณะกรรมาธิการปฏิวัติสูงสุดของฝ่ายกบฏฮูที กล่าวว่า นอกจากจะถอนกำลังจากเมื่องโฮเดดาห์แล้ว ยังถอนกำลังออกจากเมืองท่าซาลิฟ และเมืองท่าราส อิสซา ด้วย โดยมีสหประชาชาติคอยสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา ฝ่ายรัฐบาลเยเมนได้กล่าวหาว่าการถอนทหารของฝ่ายฮูทีเป็นละครตลกที่ทำขึ้นเพื่อหลอกลวงผู้คนเท่านั้นเอง