News

การดื่มสุราเบาเพื่อปรับปรุงสุขภาพหัวใจ

การศึกษาบางชิ้นก่อนหน้านี้มีการเชื่อมโยงการดื่มสุราเบาเพื่อปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าผลกำไรที่เป็นไปได้เหล่านี้มีมากกว่าความเสี่ยงอื่น ๆ ทีมงานของเธอได้ประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและความเสี่ยงต่อมะเร็งและพบว่าแม้ว่าในบางกรณีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

การดื่มประจำวันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดูเหมือนว่าการบริโภคเครื่องดื่มหนึ่งหรือสองเครื่องต่อวันราวสี่วันต่อสัปดาห์ดูเหมือนจะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่การดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันจะช่วยลดผลประโยชน์เหล่านี้ เกี่ยวกับความเสี่ยงมะเร็งการดื่มแอลกอฮอล์เลยเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย