News

การปฏิสัมพันธ์แพทย์ของคุณ

ปฏิสัมพันธ์คือเมื่อสารเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของยาเสพติด อาจเป็นอันตรายหรือป้องกันไม่ให้ยาทำงานได้ดี เพื่อช่วยป้องกันการปฏิสัมพันธ์แพทย์ของคุณควรจัดการยาทั้งหมดของคุณอย่างรอบคอบ อย่าลืมบอกแพทย์เกี่ยวกับยาวิตามินหรือสมุนไพรที่คุณทาน หากต้องการทราบว่ายาตัวนี้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นที่คุณกำลังรับประทานอยู่อย่างไรให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : เป้าหมายของเราคือเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากยามีปฏิกิริยาแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนี้จะรวมถึงการโต้ตอบทั้งหมดที่เป็นไปได้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ เสมอพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการโต้ตอบที่เป็นไปได้กับยาทั้งหมดที่ต้องสั่งโดยแพทย์วิตามินสมุนไพรและอาหารเสริมและยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่คุณกำลังรับประทาน