News

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนรายบุคคลที่วางแผนกิจกรรมการผลิตในประเทศไทย โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาตโรงงานและส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการสมัครสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์คงที่ของแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสได้เสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและการบริการลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น บริษัท มุ่งหวังที่จะเป็น“ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ในปีหน้าภายใต้แนวคิด เร็วขึ้นง่ายขึ้น สราญผลพลปราการหัวหน้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเอไอเอสกล่าว การปรับปรุงการบริการคือการเปิดตัว AIS Fibre Guru ซึ่งเป็นทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในบ้านที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีและได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในด้านความรู้ด้านเทคนิคและทักษะการบริการ