News

ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส invisalign

ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส invisalign เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแบบใสส่วนใหญ่ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดให้
บางคนจึงเข้าใจว่า การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ ทำที่ไหนแผนการรักษาก็คงเหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์คิดให้เหมือนกัน เครื่องมือก็ทำจากบริษัทเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องเลือกหมอ ยังไงก็คงเหมือนกันหมด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้คือ คุณแค่ได้ชิ้นงานที่มาจากบริษัทเดียวกัน แต่ผลการจัดฟันอาจไม่เหมือนกัน

เครื่องมือแบบใส ยังมีข้อจำกัด

ปัจจุบัน เครื่องมือแบบใสยังมีข้อจำกัดในการรักษา เนื่องจากตัววัสดุที่ทำจากแผ่นพลาสติกใส และจากลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งยังเคลื่อนฟันบางรูปแบบได้ไม่ดี หรืออาจทำได้ แต่ก็ยุ่งยาก จนไม่สะดวกในทางปฏิบัติ และอาจทำให้ค่าจัดฟันแพงเกินความจำเป็น

ดังนั้นเครื่องมือจัดฟันแบบใส จึงไม่ได้เหมาะกับทุกคน และยังใช้แทนเครื่องมือแบบติดแน่นไม่ได้ทั้งหมด

ข้อจำกัดอีกอย่างคือ เมื่อเครื่องมือแบบใสถูกส่งมาถึงมือทันตแพทย์แล้ว มันก็คือของสำเร็จรูปที่ทำมาแล้วจากโรงงาน ดังนั้นทันตแพทย์ จึงไม่สามารถเข้าไปแก้ไข หรือควบคุมการเคลื่อนฟัน ได้ตามต้องการ เหมือนกับที่ทำได้ในเครื่องมือแบบติดแน่น ทำให้ในบางกรณี จึงเป็นเรื่องยาก ที่จะสร้างการสบฟันและการเรียงฟัน ที่ปราณีตและแม่นยำได้

ดังนั้น ถ้าเครื่องมือแบบใสไม่เหมาะกับคุณ หรือคุณรู้สึกว่ามันอาจแพงเกินไป เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส อาจเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

แต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ก้าวหน้าขึ้น เครื่องมือจัดฟันแบบใส อาจก้าวข้ามข้อจำกัดบางอย่างได้ การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดนี้ จึงน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าปัจจุบัน

สิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้

แม้คอมพิวเตอร์ จะสามารถสร้างแบบจำลองการเคลื่อนฟัน ตั้งแต่ต้นจนจบได้

แต่เมื่อเอาเครื่องมือมาใส่จริงๆ การตอบสนองต่อการรักษา ของร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้ ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ฟันของเรา จะต้องเคลื่อนตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมอไป

ซึ่งตรงนี้เอง ที่ความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการรักษา

ทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย วางแผนการรักษา ดูความสมเหตุสมผล ของสิ่งที่คอมพิวเตอร์คิดให้ และคอยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากฟันไม่เคลื่อนตามแบบจำลองคอมพิวเตอร์ หรือมีปัญหาอย่างอื่น

ดังนั้น ถ้าคุณอยากจัดฟันแบบใส การเลือกทันตแพทย์ผู้ให้บริการ จึงอาจเป็นเรื่องสำคัญ