News

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองในโครงการ

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก ได้รับการรับรองว่าเป็นยา Efavirenz tablets ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมของประเทศไทย การรับรองทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองในโครงการ นี่สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของโลกในด้านประสิทธิภาพของยาเสพติด ยาสำคัญในการค็อกเทลของยาต้าน HIV ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพสูง

รองผู้จัดการใหญ่ GPO มุกดาหารประจักษ์กิจกิจกล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้ มันมีค่าใช้จ่ายเพียง 180 บาทในการผลิตเอวาวาร์เรนซ์ในแต่ละกล่อง ถ้าเรานำเข้าเทียบเท่าเราจะต้องจ่ายเงินมากกว่า 1,000 บาทต่อกล่อง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดร. ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนากล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินจำนวน 3 พันล้านบาทสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี / เอดส์ในปีงบประมาณ 2562