News

พยาบาลชุมนุมประท้วงเหตุข่มขืน-ฆ่ามากขึ้นในบังกลาเทศ

เหตุข่มขืนและฆ่าพยาบาลในบังกลาเทศเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ ภายหลังนักศึกษาหญิงถูกเผาจนตาย ก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงมาต่อเนื่องและย้ำคำเรียกร้องให้ช่วยกันปกป้องสตรีในบังกลาเทศมากขึ้น

ชาฮินูร์ อัคเตอร์ ทาเนีย พยาบาลวัย 24 ปีที่โรงพยาบาลในกรุงธากา ถูกข่มขืนและผลักตกรถโดยสารระหว่างเดินทางกลับบ้านที่อยู่ห่างไปราว 100 กิโลเมตรเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว พยาบาลอาวุโสปราศรัยต่อฝูงชนที่ชุมนุมประท้วงหน้าโรงพยาบาล เรียกร้องให้นำตัวฆาตรกรมาลงโทษด้วยการแขวนคอ กลุ่มสิทธิสตรีบังกลาเทศ มาฮิลา ปาริชาดในกรุงธากาแถลงอ้างข้อมูลว่า ผู้หญิงราว 950 คนตกเป็นเหยื่อข่มขืนเมื่อปีที่แล้ว