News

ระบบภูมิคุ้มกันที่ต้านทานความยืดหยุ่น

ภาระโรคในวัยเด็กลดลงสำหรับกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองซึ่งประกอบด้วยมากกว่า 20% ของกลุ่มทั้งหมดกลุ่มนั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต้านทานยืดหยุ่น โดยเฉพาะ แม้แต่อาการของโรคในวัยเด็กทั่วไปเช่นโรคหัดโรคคางทูมหรือโรคหัดเยอรมันซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ก็ปรากฏน้อยลงในกลุ่มนี้มากกว่าในกลุ่มเป็นกลางกลุ่มยืดหยุ่นถูกนำมารวมกันโดยกลุ่มเล็ก ๆ สามกลุ่ม

กลุ่ม “atopic” (7% ของหมู่ทั้งหมด) แสดงเหตุการณ์ของโรคภูมิแพ้หลายรายการ กลุ่ม “ผสม” ขนาดประมาณคร่าวๆ (ประมาณ 9%) มีลักษณะเฉพาะด้วยโรคภูมิแพ้เพียงครั้งเดียวเช่นการแพ้ยาเช่นโรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อแบคทีเรียในเด็กเช่นผื่นแดง, ไอกรนหรือโรคหัดเยอรมัน ที่เล็กที่สุดในห้ากลุ่ม (ประมาณ 5%) ประกอบด้วยคนที่ชอกช้ำในวัยเด็ก พวกเขามีความไวต่อโรคภูมิแพ้มากขึ้น แต่ตอบสนองได้ค่อนข้างยืดหยุ่นกับโรคไวรัสในวัยเด็กที่พบบ่อย