news

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกรับสมัครนักรบดิจิทัล 3 ตำแหน่ง

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกโพสต์เฟซบุ๊กวันนี้ว่ากำลังเปิดรับสมัครทีมงานที่เรียกว่าพนักงานราชการศักยภาพสูง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง นักวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเชิงลึกและนักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูงอย่างละ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานเหล่านี้ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ 68,350 บาทต่อเดือน แต่จะต้องเดินทางไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง

ตั้งแต่วัน 28 ส.ค. ถึงวันที่ 3 ก.ย. เท่านั้น ที่กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม โพสต์นี้มีผู้มาแสดงความเห็นว่า ถ้าต้องการผู้เชี่ยวชาญขนาดนี้ ควรให้เงินมากกว่านี้ เพราะถ้าอยู่ในบริษัทเอกชน อาจได้เงินเดือนหลักแสน