News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ทำเองได้ง่ายๆ แต่ต้องมีแพทย์แนะนำ

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ทำเองได้ง่ายๆ แต่ต้องมีแพทย์แนะนำ อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นการรักษาอย่างหนึ่ง ที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ต้องคอยใช้ตลอด เหมือนกับการรับประทานอาหารทั่วไป อาหารปั่นผสมสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความชอบและความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ

แต่การเตรียมวัตถุดิบควรให้นักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นแนะนำส่วนผสมต่างๆ และวิธีการทำอาหารปั่นผสมเพื่อความปลอดภัยและครบถ้วนของสารอาหารที่จำเป็นต่อผู้ป่วยและต้องมีแพทย์เป็นผู้แนะนำ

แต่หากไม่สามารถผลิตเองได้ หรือไม่สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ สามารถซื้ออาหารปั่นผสม ได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา โดย 1 ถุงจะมีครบ 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น และมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย

กระบวนการผลิต อาหารปั่นผสม ต้องใช้เครื่องมือที่สะอาด เพราะเนื่องจากเราใช้ในการผลิตอาหารจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก ทาง SN จึงใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและทันสมัยในการผลิต

อาหารปั่นผสม จึงมีประสิทธิภาพและรับประทานง่าย เวลาที่ต้องใช้อาหารผู้ป่วยทางสายยางจะไม่ติดขัดและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราใช้กรรมวิธีการผลิตที่คำนึงถึงความสะอาด อาหารมีความละเอียด และใช้การปรุงเป็นต้มสุก จึงไร้กังวลได้เลยว่า อาหารมีความปลอดภัยและสะอาด

ทางใช้วัตถุดิบที่สะอาด โดยหลักๆเป็นอาหารทางการเกษตร ปราศจากสารเคมี เมื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

การพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม

อาหารปั่นผสม เราจะมีการพัฒนาสูตรอาหารอยู่เสมอ เนื่องจากเราผลิตอาหารปั่นผสมจากคำสั่งของแพทย์และมีนักโภชนาการดูแลทุกขั้นตอนการผลิต หรือบางทีอาจจะมีการผลิตจากคำสั่งของผู้ป่วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการปรึกษาในเรื่องของสูตรหรือสารอาหารที่ผู้ป่วยต้องได้รับ

นอกจากนี้ มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้อาหารปั่น ได้รับความยอมรับจากผู้ป่วย แต่เราก็ยังต้องอยู่ภายใต้ของคำสั่งของแพทย์และมีนักโภชนาการควบคุมการผลิต

จึงมั่นใจได้ว่า การพัฒนาสูตรอาหารปั่น มีประสิทธิภาพและมีความครบถ้วนในเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงในการใช้วัตถุดิบที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้อาหารเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนด้วย