News

เปิดเทอมแล้ว อย่าลืมเด็กไว้ในรถ

เปิดเทอมใหม่ เด็กหลายคนได้ไปโรงเรียนครั้งแรก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักให้ลูกหลานใช้บริการรถรับส่งนักเรียน แม้ช่วงหลังมานี้จะมีข่าวเด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถน้อยลง แต่คนขับรถรับส่งนักเรียนก็ไม่ควรประมาท ต้องหมั่นตรวจดูว่าเด็กลงจากรถหมดทุกคนแล้วหรือยัง โดยเฉพาะเด็กใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดสลดตามที่เป็นข่าวอีก

CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ระบุว่า การลืมเด็กไว้ในรถที่จอดทิ้งไว้กลางแจ้ง เด็กจะเสียชีวิตจากภาวะความร้อนสูงเกินขนาด ไม่ใช่จากขาดอากาศหายใจ

รถที่จอดทิ้งไว้กลางแจ้งและปิดกระจกสนิทโดยอุณหภูมิภายนอกประมาณ 30 องศาฯ เพียงครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิภายในรถจะพุ่งขึ้นถึง 42 องศาฯ กลไกการระบายความร้อนของร่างกายจะทำงานได้สูงสุด ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นกลไกนี้่จะอ่อนล้า ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีอีก เลือดจะเป็นกรด สมองบวม อวัยวะต่างๆ ภายในจะเริ่มเสียหาย จนเสียชีวิตได้

เตือนผู้ปกครอง

• การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะหลังอาจทำให้ผู้ดูแลลืมเด็กไว้ในรถได้

• ห้ามปล่อยเด็กไว้ในรถคนเดียว…แม้เพียงชั่วขณะ ต้องอุ้มลงจากรถเสมอ

• ในครอบครัวที่มีเด็ก ต้องฝึกให้เป็นนิสัย “ดูให้ทั่วรถ ก่อนล็อก” และ “ติดสติกเกอร์เตือนสติ”

• สอนเด็กให้เปิดประตูรถยนต์ เคาะกระจก หรือกดแตร

• พบเห็นเด็กติดอยู่ในรถตามลำพัง เรียกหาผู้ดูแลโดยรอบ หากไม่พบต้องโทร 191

ทั้งนี้หลังเกิดเหตุสลด หนูน้อยวัย 3 ขวบ ถูกลืมทิ้งไว้บนรถโรงเรียนจนเสียชีวิตเมื่อปี 2556 ในปี 2557 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยหนึ่งในนั้นคือ การป้องกันเหตุลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียน นำมาสู่การวางมาตรการต่างๆ ให้มีมาตรฐาน ได้แก่ การควบคุมรถโรงเรียน การวางระบบการรับส่งนักเรียน การจัดบุคลากรประจำรถ การเข้มงวดให้โรงเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดให้มีกองทุนเยียวยาผู้รับบาดเจ็บและผู้รับผลกระทบ การจัดทำคู่มือการใช้รถโรงเรียน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง.-สำนักข่าวไทย