News

โครงสร้างโปรตีนที่ซับซ้อน

กลไกพื้นฐานของโปรตีน Piezo ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ในร่างกายสำหรับการกระตุ้นเชิงกลเช่นการสัมผัสความแน่นของกระเพาะปัสสาวะและความดันโลหิต การค้นพบนี้เป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เปิดเส้นทางใหม่ของการสืบสวนในบทบาทของโปรตีนในโรคของมนุษย์และกลยุทธ์การรักษาแบบใหม่ที่มีศักยภาพใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ขั้นสูงเพื่อถ่ายภาพโปรตีน

ในระหว่างการประยุกต์ใช้กำลังกล พวกเขายืนยันโครงสร้างโปรตีนที่ซับซ้อนนี้และแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนสิ่งเร้าเชิงกลเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดในเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่ง Piezo1 ถูกฝังอยู่นั้นสามารถทำให้แบนและขยายโครงสร้างของโปรตีนได้การกำหนดโครงสร้างและกลไกของโปรตีนช่องไอออนโปรตีนที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ พวกมันจะถูกฝังอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์บางชนิดและหน้าที่ของมันคือการส่งกำลังเชิงกลไปยังเซลล์เป็นสัญญาณไฟฟ้า